Dokumenty

Sprawdzanie zdolności kredytowej

  1. Wniosek o udostępnienie darmowego raportu z BIK na temat historii kredytowej w formatach: pdf, doc i odt
  2. Wniosek o udostępnienie informacji z Systemu Bankowy Rejestr w formacie pdf dla konsumentów – wersja darmowa (raz na 6 miesięcy): wniosek konsument podstawowy

Wnioski o niezaleganiu z podatkami

  1. ZUS-EWN
  2. Urząd Skarbowy – wniosek o niezaleganiu w US
Dokumenty
Oceń ten post